Garnalenvisserij.com
Garnalenvisserij.com

Managementplan

Het managementplan is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de drie grootste aanvoerlanden van Crangon crangon: Denemarken, Duitsland en Nederland. Het managementplan wordt hierdoor nageleefd door meer dan 90% van de garnalenvissers in de Noordzee en Waddenzee. Sinds het begin van het certificeringstraject is het managementplan een aantal keer bijgewerkt en vernieuwd. Op dit moment is versie 1.3 (aangenomen op 22 december 2023) van het Engelstalige managementplan van kracht. Het managementplan wordt beheerd door de Stuurgroep van de samenwerkende partijen: de Nederlandse Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO), de Duitse MSC-GbR en de Deense Vissers – Producenten Organisatie (DFPO).

Als onderdeel van het MSC-certificeringstraject is het Stuurcomité akkoord gegaan met het vormen van een gezamenlijke werkgroep, bestaande uit visserij-organisaties en NGO’s. Hierdoor zijn NGO’s betrokken bij de besluitvorming en geven zij aanbevelingen op het gebied van duurzaamheid en natuurbehoud.

Maatregelen

Alle deelnemers dienen zich te houden aan de maatregelen die in dit managementplan opgenomen zijn. Een kort overzicht van deze maatregelen is hieronder weergegeven:

 

Deelname
Elk in de EU geregistreerd commercieel vissersvaartuig kan aan het MSC certificaat deelnemen, mits:

 1. Het lid is van een PO die aan het managementplan deelneemt;
 2. Het voldoet aan alle regels uit het managementplan;
 3. De capaciteitsgrens niet bereikt is.

Regels voor de visserij/vaartuigen/zeefinstallaties

 • Het gebruik van elektrische pulstuigen is (vooralsnog) niet toegestaan;
 • De omvang van de vloot is beperkt tot de op 01-01-2015 officieel geregistreerde vaartuigen en hun motorvermogen (voor Nederland 198 vaartuigen met 40.410 kW);
 • De maximale visserij-inspanning per vaartuig is 4.800 uur (= 200 dagen) per jaar op zee;
 • De maximale, gezamenlijke boomlengte bedraagt 20m (inclusief sloffen) per vaartuig, tenzij nationale wet en regelgeving anders gebied (in Nederland 18m gezamenlijke boomlengte exclusief sloffen);
 • Het gecombineerde gewicht van de vistuigen mag maximaal 4.000kg zijn (droog gemeten);
 • De minimum maaswijdte in het gehele netwerk bedraagt 20mm tussen de knoop;
 • Het gebruik van een zeefnet (70mm maaswijdte tussen de knoop) of sorteerrooster (20mm tussen de spijlen) is verplicht gedurende het hele jaar;
 • Het gebruik van een spoelsorteermachine aan boord is verplicht;
 • Zeefinstallaties aan land hebben een zeef met tenminste 6,8mm spijlwijdte bij een zeefoppervlak van minstens 1m2;
 • Een vaartuig mag maximaal 15% ziftsel aanlanden in een periode van twee opeenvolgende weken, beginnend bij een oneven week.

Duurzame visserij op de lange termijn
Stapsgewijze vergroting van de maaswijdte in de kuil:

 • Vanaf 1 mei 2016 minimaal 22mm tussen de knopen (laatste 150 mazen);
 • Vanaf 1 mei 2019 minimaal 24 mm tussen de knopen (laatste 125 mazen);
 • Vanaf 1 januari 2023 minimaal 25 mm tussen de knopen (laatste 125 mazen) voor deelnemende vaartuigen die lid zijn van de CVO of MSC-GbR en, afhankelijk van de effort-reductiekeuze 24 mm of 25 mm voor deelnemende vaartuigen die lid zijn van de DFPO.

Vanaf 1 januari 2023 zullen deelnemende vaartuigen die lid zijn van CVO en MSC-GbR hun effort met minimaal 6,1% per jaar verminderen en zullen deelnemende vaartuigen die lid zijn van DFPO hun effort met minimaal 6,1% of 12% per jaar verminderen jaar. De effort zal worden verminderd volgens een van de partijspecifieke reductiescenario’s binnen elke maatregelperiode zoals beschreven in het managementplan.

Duurzame visserij op de korte termijn
Maandelijks wordt een gemiddelde LPUE-waarde van alle vaartuigen berekend en met vooraf bepaalde referentiewaarden vergeleken. Komen LPUE-waarden onder de referentiewaarden, dan worden er inspanningsbeperkende maatregelen getroffen.

 

Zeldzame soorten
Vissers dienen zeldzame en bedreigde soorten in het kader van natuurbehoud te registreren (eis van MSC). Om deze soorten makkelijk te identificeren, ontvangt iedere visser een registratieformulier en een gids met afbeeldingen. Vangstgegevens van deze soorten dienen op het formulier genoteerd te worden en ieder kwartaal (schriftelijk of elektronisch) aan de PO te worden gezonden.

 

Afval en olie
Afval (bijv. plastic & netresten), olie en oliehoudende residuen dienen veilig en verantwoord aan boord te worden opgeslagen en aan wal gebracht te worden voor correcte verwijdering.

 

Controle en sancties
Vaartuigen, zeefstations en PO’s worden door een onafhankelijke controle-instantie gecontroleerd. Overtredingen van de regels in het managementplan worden bestraft. De sanctiematrix bevat waarschuwingen, gevolgd door boetes of tijdelijke inspanningsbeperkingen. Herhaaldelijke overtredingen zullen leiden tot uitsluiting van het managementplan en daarbij ook tot uitsluiting van deelname aan het MSC-certificaat.

MSC NSBS managementplan (NL)

Let op: Het Nederlandse managementplan is een vertaling van het trilaterale managementplan en kan onverhoopt vertaalfouten bevatten. Het trilaterale managementplan is ALTIJD leidend.