Garnalenvisserij.com
Garnalenvisserij.com

MSC Garnalen

Na een lang traject van voorbereiding kreeg de Nederlandse, Duitse en Deense garnalensector op 12 december 2017 het MSC-certificaat uitgereikt tijdens de Landbouw- en Visserijraad in Brussel. Het behalen van het certificaat liet zien dat de Hollandse garnalen door meer dan 400 schepen op een beheerde en beheerste wijze duurzaam wordt gevangen met minimale impact op het ecosysteem. Het was de start van een traject waarin de garnalenvisserij van de drie landen zich samen inzet om de garnalenvisserij nog duurzamer te maken. In het trilaterale managementplan staat dan ook beschreven waar de deelnemende schepen zich aan moeten houden en welke maatregelen genomen moeten worden om het MSC-certificaat te blijven behouden. Nederland, Duitsland en Denemarken werken hiervoor nauw samen en ook zijn natuurorganisaties op constructieve wijze betrokken.